casino siteleri
Reklam
Hülya KILIÇ

Hülya KILIÇ

Şimdi bak!

MUTLU DÜNYA

30 Temmuz 2022 - 12:26

Devletlerin sorumluluk kavramı dünyada son 30 yılda gün geçtikçe daha fazla önem taşımaya başladı. Eğitim, sağlık, çevre ve toplumun gelişimi, güvenlik, sosyal güvence, sürdürülebilir yatırımlar en çok dikkat çeken konular. Devletleri yönetenler insanların, toplumun, ülkelerin yararına olacak hem ekonomik hem de sosyal çevreyle ilgili konuları gerçek bir devletçilik yaklaşımı içerisinde ele almalılar. Ülkelerin hem devamlılıklarını sürdürebilmesi hem de topluma yönelik sorumluluklarını yerine getirebilmesi gerekliliğinden dolayı dünyada en çok konuşulan konular barış ve ekonomi. Bireylerin içinde yaşadığı toplumla bir bağı vardır. Devletler kendi varlığını sürdürürken bireylerin haklarını koruyarak aynı zamanda da üstünlüklerini artırmaya gayret etmelidirler. 
Demek ki devletlerin kendilerini geliştirebilmeleri biraz da toplumun gelişmesine bağlıdır. Toplum içinde yaşanan sorunları depremler, sel felaketleri, küresel ısınma, yangınlar eğitim seferberliği ekonomik zorlukların üstesinden gelebilecek güce sahip olabilmeli. Dünya üzerinde bulunan gelişmiş ülkeler topluma karşı ekonomik ve yasal sorumlulukları ele almayla yenilikçi uygulamaları daha sistematik ve planlı olarak gerçekleştirmeye başlamışlardır.  Devletler topluma karşı sorumluluklarını itibar kazanmak ve ülkenin imajını iyileştirmek amacıyla sürdürdükleri için toplumla samimi iletişim içinde olması gereklidir. Halkla doğru ilişkilerle bağlantılı olan karşılıklı anlayışın daha sağlıklı ve geniş çerçevede ele alınması zorunluluğu vardır. Halk ve devlet arasındaki ilişkiye bakıldığında sorumluluk uygulamaları toplumun gözünde devletin,  hükümetin ve kurumların çalışmalarını daha da meşrulaştıracaktır. 
Dünya devletleri, yeryüzü toplumlarına ekonomik, sosyal ve çevresel görevlerini yerine getirirken bilgi şeffaflığı ve etik davranış çerçevesinde yönetebilme sorumluluğunda olmalılar. 
Doğruluk, sosyal ilişkilerin yukardan aşağıya-aşağıdan yukarıya geliştirilmesinde önemli rol oynar.
Devleti yönetenlerin toplumla etkili iletişim kurabilmesi için uyumu sağlayacak iletişim stratejilerini geliştirmesi başarılı yönetimin temelini oluşturacaktır.
Dünyanın, mutlu insanlara, mutlu yöneticilere ihtiyacı var.

YORUMLAR

  • 0 Yorum