BİKÜSPİT (ÇİFT YAPRAKÇIKLI) AORT KAPAK
Reklam
Reklam
Prof. Dr. İlhan Gölbaşı

Prof. Dr. İlhan Gölbaşı

  • Instagram

BİKÜSPİT (ÇİFT YAPRAKÇIKLI) AORT KAPAK

22 Ekim 2021 - 11:48


 
Biküspit aort kapakçık çok sık görülen doğuştan görülen kalp anamolilerinden bir tanesidir. Normalde üç yaprakçıklı aort kapağı iki yaprakçıklı olmaktadır. Genel olarak toplumda görülme oranı %0.5-1.3 arasında değişmektedir. Buna bağlı olarak aort dilatasyonu (genişleme), diseksiyon ve rüptür gibi önemli komplikasyonlar gelişebilmektedir.
Biküspit aortlu hastaların %43’ü buna bağlı hayatını kaybetmekte veya ameliyat olmaktadır. Aort kökünde yıllık çap artışı üç yaprakçıklı aort kapağı olanlara göre daha yüksek olup ortalama 0.2-1.9mm arasında değişmektedir.
Aortik damarında genişleme saptanan biküstit aortlu hastaların yaş ortalması 49 iken, üç yaprakçıklı hasraların yaşları ise 61-64 arasında değişmektedir.
Biküspit aortic kapak ile ilişkili olarak aort diseksiyonu ve rüptürü oldukça sık görülmektedir. Aort çapı 6cm üzerindeki olguların %14’ünde, 5.5-6 olanların ise %6.5’inde diseksiyon veya rüptür gelişmektedir.
Biküspit kapaklı olgularda bu komplikasyonlar daha genç yaşlarda ortaya çıkmaktadır.
Normal çıkan aort çapı 20-3.7 arasında değişmekte olup vücut yüzey alanına göre değişim göstermektedir. Biküspit kapaklı olgularda kapak etrafındaki aort bölümünü oluşturan sinus valsalva düzeyinde aort çapı en geniş olup, üst sınır 2.1cm/m2 olarak ölçülmektedir. Bu üst limitteki %50 artış anevrizma olarak nitelendirilmektedir.
Bu hastalarda ilaç tedavisi: aort çapı 4cm üzerindeki olgularda cerrahi yapılmayan veya ciddi aort yetmezliği olmayan olgularda beta blokör kullanılması faydalı olacaktır. Anjiotensin reseptör blokörlerinden losartan kullanımı aortic dilatsayonu beta blokerler gibi engellemektedir. Statinler ise abdominal aort dilatasyonunu yavaşlatmaktadır. Bu etki çıkan aort anevrizmalarında gösterilmemiştir.
Biküspit aort kapaklı olgularda cerrrahi tedavi diğer anevrizmalara göre daha erken olmaktadır. Normalde üç yaprakçıklı olgularda 5.5cm de cerrahi tedavi uygulanırken, biküspit aortlu olgularda bu 5cm olarak önerilmektedir.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum