YAPILANDIRMA ETKİLEŞİM
Hülya KILIÇ

Hülya KILIÇ

Şimdi bak!

YAPILANDIRMA ETKİLEŞİM

21 Mayıs 2020 - 07:43

Yeryüzü toplumlarının etkilendiği yakıcı zorlukların sona erdiğini artık görmek istiyoruz. Sağlıktaki sıkıntıların başladığı ilk günden bugüne kadar süregelen süreci kaos ya da çaresizlik dönemi olarak nitelendirebiliriz. Ancak beş ayı kapsayan bu dönemin çok farklı gelişmelere sahne olduğu da gözlenmiştir. Toplumların çaresizliği sağlık çalışmalarına yeni bir boyut kazandırma zorunluluğunu getirmiştir. Bilimle birlikte sosyal bilim geleneği de gelişme göstermelidir. En önemli ayrıntı,  bireyler edilgen tepki gösterme yerine etkin oyuncular olduğunu fark etmeliler. Böylece çevrelerine karşı bireysel bilinç, algılama ve seçenekleri bilinçli seçme yoluyla bireysel farkındalık oluşacaktır.
Vurdumduymaz etki ile yaklaşan ülkeler başarısız olacak, birlik bilinciyle hareket eden ülkeler daha az zarar görerek bu süreci tamamlayacaktır.
Bireylerin davranışlarının başka bireylerle olan etkileşimi toplum bilincini doğurur. Bu durum olumlu ya da olumsuz sonuç getirebilir.
Zorlu bir sürecin sonrasında bireylerin madden-manen çektiği acıların azaltılması, ruhsal rahatsızlıkların umut ile beslenmesi gereksinimi doğmuştur. Bu anlamda psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji çalışmalarının derhal başlaması gereklidir. Bireylerin algı, karar verme, seçme, değerlendirme ve anlamlandırma gibi yaklaşımları toparlanma sürecinde etkin bir rol oynayacaktır. Ayrıca iletişim ve yeniden toparlanma sürecinde toplumun rolü ve etkisi de yeniden sorgulanmalıdır.
Dünyanın içinde bulunduğu bu Pandemi dönemi aynı zamanda bilimsel yaklaşımların ve yeniden sosyal gücü yakalayabilme tekniklerinin sorgulandığı eleştirel yaklaşımları da içinde barındıracaktır. Eleştirel-kültürel yaklaşımla oldukça farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Belki de çok gerilerden ele alınacak kültürel çalışmalar, antropoloji, psikoloji ve sosyoloji alanlarının ortak çalışmaları yeniden yapılanma üzerinde etkili olacaktır. Toplumların iletişimi bilgi paylaşmaktan çok anlam ve duygusal gelişim daha önem kazanacaktır. Kim bilir bu sayede gelişen yapılandırmacılık (constructivism) ve etkileşimcilik (interactionism) yaklaşımları gelecekteki Yeni Dünya çalışmalarına yön verecektir.
Dilerim Dünya bir an önce sağlığına kavuşur.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum