2021 İTİBAR YILI OLSUN
Reklam
Reklam
Hülya KILIÇ

Hülya KILIÇ

Şimdi bak!

2021 İTİBAR YILI OLSUN

27 Kasım 2020 - 10:20

2020 yılı gerçek değerlerimizi araştırıp geliştirmeye devam edeceğimiz bir yıl olacaktı. Kendimizi hayallerimizi geliştirip hedefler belirleyip hedeflere gideceğimiz yeni bir yıla başlamıştık.  Aslında 2015’ten beri işler hiç de kolay olmadı. Çok zorlu yaşam dersleri almak zorunda kaldık ve bu durum da özdeğer duygusunu biraz azalttı. Bir çok kişinin de finansal hayatı çok sarsıldı. Zorlu sınavlardan geçip geldik bu yıla. Hiç yaşanmamış sayılıyor 2020 yılı. Artık yeni bir döneme başlayacağız. Disiplin, odaklanma ve planlamanın doğru olması durumunda hayatın akışı değişebilir. Gerek kişisel yaşamda gerekse meslek hayatında enerjiyi geri tutan eski kalıpları terk ederek yeni bir ivme kazanmak en doğru davranış olacaktır. İnsanlığın var oluşundan beri en çok önem verilen değerler itibar, kişilik, kimlik ve imaj olmuştur. İtibar kişiler tarafından etkin bir şekilde yönetilebilir, geliştirilebilir. Dolayısıyla itibar kendiliğinden ortaya çıkan bir sonuç değildir diyebiliriz. Kişiler itibarını çevresiyle olan ilişkilerinde gösterdikleri tutarlı, istikrarlı, güven unsuruna dayanan davranışları sonucu kazanırlar. Türk Dil Kurumu itibar kavramını “Arapça bir kelime olup saygı görme, değerli ve güvenilir olma durumu, saygınlık ve prestij kullanılmaktadır.” şeklinde açıklamış. İtibarın toplum içinde anlaşılan en net şekli güvene, duygusal bağlılığa, sadakate, iyi niyete, sevgi ve saygıya dayanan bir kavramdır diye biçimlenmiştir. Günlük kullanım dilinde itibar ve imaj kavramları karıştırılır. İmaj toplumun kişiyi nasıl gördüğüdür. Diğer bir ifadeyle iş ve sosyal çevrenin kişiyle ilgili algılamalarıdır. Kişilik (şahsiyet) ise kişinin gerçekte ne olduğu yani karakterini ve değerlerini ifade eder, bir anlamda kişinin ruhudur. Bir de kimlik demiştim. Kimlik ise toplumun kişiyle ilgili düşünceleridir. Yani toplumun kişiyi nasıl gördüğü, bireyler tarafından nasıl algılandığını ifade eder. İtibarı güçlendirmek amacıyla girişilen iletişim davranışlarını içerir. 2021 yılı itibarı, kişilik, kimlik ve imaj kavramlarının en çok vurgulanacağı ve aranacağı bir yıl olacak. Yönetenler ve yönetilenler bu kavramlarla birlikte hareket ederse yeryüzü toplumlarında akıl almaz değişiklikler olacaktır. Saygı ve sevgilerimle mutluluklar ve güzel günler diliyorum.

YORUMLAR

  • 0 Yorum