Reklam
Reklam

Yeni yasa taslağı suistimallere çok açık

SAYD Başkanı Hamit Kuk, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yasa tasarısının beklentilerden uzak olduğunu belirterek, “Turizm STK’ları ve bakanlık temsilcilerinden oluşan bir icra kuruluyla tamamen bağımsız bir ‘Turizm Tanıtma Ajansı’ kurgulanmalıdır” dedi

Yeni yasa taslağı suistimallere çok açık

SAYD Başkanı Hamit Kuk, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yasa tasarısının beklentilerden uzak olduğunu belirterek, “Turizm STK’ları ve bakanlık temsilcilerinden oluşan bir icra kuruluyla tamamen bağımsız bir ‘Turizm Tanıtma Ajansı’ kurgulanmalıdır” dedi

 Yeni yasa taslağı suistimallere çok açık
10 Temmuz 2019 - 11:49

Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Başkanı Hamit Kuk Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yasa tasarısı hakkında açıklamalarda bulundu. Turizm sektörünü yakından ilgilendiren ‘Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’, Komisyonda görüşülerek TBMM'ye sevk edildiğini belirten Kuk, “Başlangıçta tüm sektör mensuplarının hem fikir olduğu ve turizmin tanıtımının tek çatı altında toplanması açısından önem arz ettiği bir yasanın olmasıydı. Bugün gelinen noktada meclise sevk edilen yasa taslağı turizmcilerin beklentilerinden çok uzak kalmıştır. Meclise sevk edilen mevcut yasa tasarısı şu anki haliyle her türlü suistimale açık halde olduğu ve bu şekli ile hedeflenen verimliliği ve başarıyı yakalamayacağı aşikârdır. Bugüne kadar ki birçok örneğinde olduğu gibi ayırt etmeksizin hangi siyasi iktidar olursa olsun hükümetlerin politikaları gölgesinde kalacaktır” dedi.

TURİZM TANITMA AJANSI

Meclise sevk edilen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yasa tasarısının yeniden düzenlenerek Sayıştay denetimine ve Kamu ihale Kanununa tabi olup hükümet politikalarından bağımsız bir ajans olması gerektiğini belirten Kuk, “Turizm STK’ları ve bakanlık temsilcilerinden oluşan bir icra kuruluyla tamamen bağımsız bir ‘Turizm Tanıtma Ajansı’ kurgulanmalıdır. Tam yetki ile iş yapan icra kurulunun alt komisyonları oluşturulmalıdır. Turizmin bölgesel temsilcilikleri, dijital pazarlama, sosyal medya ve benzeri paydaşlarla hem turizmin bölgesel gelişimine ve hem de turizm pazarlamasına katkı yapacak şekilde komisyonlar oluşturulmalıdır. Bu komisyonların oluşturacağı çalışmalar çerçevesinde icra kurulları kararlar alarak çalışmaları yürütmelidir” dedi.