casino siteleri
MİTRAL KAPAK TAMİRİ
Reklam
Prof. Dr. İlhan Gölbaşı

Prof. Dr. İlhan Gölbaşı

  • Instagram

MİTRAL KAPAK TAMİRİ

13 Ağustos 2022 - 11:16

Mitral kapak, kalbimizin sol kulakçık ve karıncığı arasında yer alan annulus olarak adlandırılan halkaya tutunan iki yaprakçıklı kalp kapakçığıdır. Mitral kapak, ön ve arka olmak üzere iki yaprakçıklı olup ortalama 4-5cm2 alana sahiptir. Ön ve arka yaprakçıkta her bir yaprakçığı üçe bölen çentiğe sahiptir.
Ön yaprakçığın tutunduğu halka sert fibröz bir yapıdan oluşurken, arka yaprakçığın tutunduğu halka bölümü yumuşak doku karekterindedir. Bu halka kalbin kasılması ve gevşemesi esnasında %20-40 arasında kapak yüzey alanında değişikliğe neden olurKapakçıklar karıncık duvarındaki iki adet adeleye paraşüt gibi korda olarak adlandırılan iplikçikler ile bağlanırlar.
Kapakçıkların en önemli görevi akciğerlerden gelen temiz kan sol kulakçığa gelir ve kapakçıklar açılır ve kan sol karıncığa geçer. Kalbin kasılması ile aort damarına kanın gönderilmesi esnasında kanın geriye kaçması bu kapakçığın kapanması ile engellenmektedir. Eğer bu kapak mekanizması çalışmamış olsaydı, aortaya yeterli miktar kan gönderilemez ve çok kısa sürede kalp adelesi genişleyip kalp yetmezliğine girecekti.
Bu kapakçıklarda çok çeşitli nedenlere bağlı yapısal bozulmalar gelişir ve kapakçıklar kanı karıncıktan kulakçığa doğru geri kaçırmaya başlar. Bu tablo mitral yetmezliği olarak adlandırılır. Bu kaçakların oluşmasında kapakçıkların tutunduğu halkadaki genişleme, kapakçıkların yapısında bozulma, kapakçıkların serbest uçlarını tutan iplikçiklerdeki uzama, kısalma veya kopmalar veya bunların tutunduğu adelelerde bozulmalar neden olmaktadır.
Mitral kaçağın (yetmezliğe) nedenleri arasında;
Romatizmal kalp hastalıkları
Doğumsal yapısal anamoliler (sarkmalar)
Dejeneratif bozukluklar : kapakta sarma, tutan iplikçiklerde kopma
Kapakçıkların tutunduğu adelenin iskemik (beslenme) problemleri
Kapak iltihapları olarak yer almaktadır.
Ülkemizde sıklıkla halen boğaz enfeksiyonları sonrası gelişen akut romatizmal ateşin neden olduğu kapak hastalıkları gözükürken, avrupa ülkelerinde ise daha çok yaşla açığa çıkan dejeneratif kapak hastalıkları ön plana çıkmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de romatizmal kalp kapak proplemlerinin yerini artık dejeneratif kapak hastalıkları almaktadır.
Mitral kapakçıklardaki bu bozulmalara bağlı kanın sol karıncıktan sol kulakçığa gönderilmesine bağlı olarak kalpte büyüme başlar ve ilerleyen dönemde çabuk yorulma, çarpıntı, nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıkar. Bu kalpteki bozulma geri dönüşümsüz faza geçmeden kaçak ortadan kaldırılmalıdır.
Başarılı kapak replasmanı sonrasında kapaktaki kaçak tamamen ortadan kaldırılır. Tamir sonrası kabul edilebilir kaçak düzeyi ise 1 veya eser kaçaktır.
Genel olarak tamir sonrası 10 yıl içerisinde hastaların ancak %5-7’sinde yeniden operasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Bu oran çok deneyimli kliniklerde 20 yılda %5 düzeyindedir.
Ülkemizde Avrupa ve Amerikadan farklı olarak, kapak hastalıklarının nedenleri arasında sıklıkla romatizmal kalp hastalığı bulunmaktadır. Bunlarda romatizmal tutuluma bağlı olarak kapakçıklarda kalınlaşma ve kireçlenme fazla olmaktadır. Bu durum kapak onarımını güçleştirir veya imkansız hale getirmektedir. Bu nedenle ülkemizde onarım oranı oldukça düşük düzeylerdedir. Batı toplumlarındaki onarım oranı %75-90’lar düzeyindeyken, ülkemizde bu oran %20’ler düzeyindedir. Ülkemizde de son 29 yılda yaş ortalamasındaki artışa parallel olarak dejeneratif kapak problemlerinde artış görüldü. Buna parallel olarak onarım sayısında da önemli artışlar sağlanmaya başlandı.
Sonuç olarak uygun hastalarda her zaman kapak onarımı değiştirme ameliyatlarına tercih edilmelidir.
  
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum