Reklam
Reklam

Şaşırdık mı?

Geçtiğimiz yıl Konyaaltı Sahili’ndeki büfeleri 6 ay süre ile işleten Ünver’lere ait Senantalya firması, 8 yıl boyunca Beach Park ve Konyaaltı Sahili’ndeki ticari üniteleri ve büfeleri Alkoçlar firması ile birlikte ikinci kez işletecek.

Şaşırdık mı?

Geçtiğimiz yıl Konyaaltı Sahili’ndeki büfeleri 6 ay süre ile işleten Ünver’lere ait Senantalya firması, 8 yıl boyunca Beach Park ve Konyaaltı Sahili’ndeki ticari üniteleri ve büfeleri Alkoçlar firması ile birlikte ikinci kez işletecek.

Şaşırdık mı?
30 Mart 2018 - 12:30

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 130 milyon lira yatırım bedelli olarak iki kez ihaleye çıktığı, ancak ihalelere katılıcı olmayınca yatırımı kendi yaptığı Konyaaltı Beach Park ve Konyaaltı Sahili’ndeki işletmeler ikinci kez Ünver’lere ait Senantalya Turizm’e ihale edildi. Geçtiğimiz yıl belediye şirketi ANET A.Ş aracılığı ile ihale yasasının 51/g maddesine (pazarlık usulü) Ünverler’e ait Senantalya Turizme 6 ay süreyle büfelerin işletmesi verilmişti.

ŞARTNAMEDE AĞIR MADDELER

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamındaki Müze Meydanı/Varyant, Beach Park ve Akdeniz Bulvarı’nda bulunan büfe ve ticari yapıları içerisinde barındıran ünite ve tesislerin 8 yıl süreyle işletme ihalesini dün gerçekleştirdi. İhale şartnamesinde ihaleye girebilecek kişilerde son 10 yıl içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli toplamda en az 1500 yataklı 5 yıldızlı otel ya da 1. sınıf tatil köyü işletmeciliği ve bunun yanı sıra yine 10 yıl içinde 1618 sayılı yasa kapsamında A Grubu Seyahat Acentesi işletmeciliği aranmıştı.

İŞ ORTAKLIĞI

Hürses Gazetesi 28 Mart 2018 tarihli sayısında “Otel mi Sahil işletmesi mi arıyoruz” başlığı ile kamuoyuna duyurmuştu. Şartnameye göre en az 1500 yataklı 5 yıldızlı otel işletmesi bulunmayan Ünver’lere ait Senantalya Turizm, dün gerçekleşen ihaleye, Türkiye’nin değişik turizm bölgelerinde ve Kemer’de otelleri bulunan ve Ender Alkoç’a ait Alkoçlar Turizm ile konsorsiyum yaparak katıldı. İhaleye başka firmalar katılmayınca Konyaaltı Beach Park ve Konyaaltı Sahili’nde ki ticari ünitelerin işletmesini 8 yıllığına yıllık 8 milyon 500 TL + KDV karşılığı bir kez Alkoçlar-Senantalya iş ortaklığı kazanmış oldu.

TÜREL ONAYLAYACAK

İhalenin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in onaylanmasının ardından Alkoçlar-Senantalya iş ortaklığı; Akdeniz Bulvarı’nda ki Konyaaltı Sahilinde bulunan 23 adet büfe, 19 adet şezlong şemsiye alanını, Beach Park bölgesinde de 7 adet büfe, 7 adet şezlong şemsiye alanı, 2 adet kafe, 1 adet çay bahçesi, 1 adet işletme ofisi, 4 adet büfe, 40 ticari işletme ve 12 adet tuvaleti 8 yıl işletecek. İşletmeciler, idari şartnamede belirtilen koşullar gereği sadece ticari dükkân yapılar ile büfelerin iç dekorasyonunu yapacak. Konyaaltı Sahili’nin ikinci kez Ünverlerin işletme hakkını alması kamuoyunda şaşkınlık yaratmazken, tüm ticari üniteler ve büfelerin de ayrı ayrı 3’ncü işletmelere kiraya verileceği ileri sürüldü.

------

REKABET OLUŞTU MU?

NEDEN TEK FİRMA KATILDI?

Konyaaltı Sahi İhalesi’ne konsorsiyum oluşturarak tek firmanın girmesi ihalede rekabet ortamı bozuldu iddialarını da beraberinde getirdi. Bilindiği üzere ihale şartnamesinde ihaleye girecek firmanın, ‘yerel işletme olması ayrıca son 10 yıl içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli toplamda en az 1500 yataklı, 5 yıldızlı otel ya da 1. sınıf tatil köyü işletmeciliği ve bunun yanı sıra yine 10 yıl içinde 1618 sayılı yasa kapsamında A Grubu Seyahat Acentesi işletmeciliği yapmış olması’ yer aldı.

KANUNDA AÇIK İFADE VAR

İhale şartnamesinde geçen maddeleri oluşturan iki firma konsorsiyum oluşturarak tek firma olarak ihaleye girdi. Başka firmanın girmediği ihale yapıldı. Ancak, Kamu İhale Kanunu’nun 5. Maddesine göre ihalelerde saydamlığın, rekabeti, eşit muamele sorumluluğunun kamu kurumuna ait olduğu belirtiliyor.

REKABET ENGELENEMEZ

Öte yandan, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhaleye Katılımda Yeterlik Kriterleri” başlıklı ikinci kısmının “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlığındaki 26’ncı maddesine göre; “Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.”  Söz konusu hüküm ile, ihaleye katılımda yeterlikle ilgili olarak idareler tarafından ilan, idari ve teknik şartnamelerde istenilebilecek her tür bilgi, belge ve değerlendirme kriterlerinin rekabeti ortadan kaldırıcı etki doğuracak şekilde belirlenemeyeceği konusunda çok önemli bir ilke kabul edilmesi dün yapılan Konyaaltı İhalesi Şartnamesi’ne dikkat çekiyor.

ŞARTLARA UYAN YOK

Şartnameye göre aranan şartların rekabet oluşturmadığı gerçeği de ihaleye konsorsiyum dışında başka hiçbir firma ya da konsorsiyumun teklif vermesiyle ortaya çıktı. Bilindiği gibi; herhangi bir pazarda ortaya çıkan rekabetin farklı markaların satıcıları arasında oluşan rekabet (markalar arası rekabet) ve aynı markanın farklı satıcıları arasında oluşan rekabet (marka içi rekabet) şeklindedir.

HÜKÜMLER YERİNE GETİRİLDİ Mİ?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin değişik maddelerinde  “rekabete”  ilişkin hükümler yer almaktadır. 4734 sayılı kanunun ‘Temel İlkeler’ başlıklı 5 inci ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4’üncü maddelerinde;  “İdareler, yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”  hükmü yer almaktadır. Kamu İhale Kurumu istekli olabilecekler, aday veya istekliler tarafından yapılan itirazen şikayet incelemelerinde söz konusu temel ilkeleri nazara almaktadır.

İHALE İPTAL OLACAK MI?

Kanun ve yönetmeliklerde açık dille belirtildiği gibi şartnamede belirlenen şartlardan dolayı rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesiyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in onayına sunulan ihalenin iptal edilip, edilmeyeceği merak konusu oldu.