Reklam
Reklam

Kruvaziyer yargıda

Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası, Lara Halk Plajı’nda yapılması planlanan Kurvaziyer Liman ve yat limanı Projesi kapsamında Kültür ve turizm bakanlığı tarafından onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile dava açıldı

Kruvaziyer yargıda

Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası, Lara Halk Plajı’nda yapılması planlanan Kurvaziyer Liman ve yat limanı Projesi kapsamında Kültür ve turizm bakanlığı tarafından onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile dava açıldı

Kruvaziyer yargıda
18 Haziran 2018 - 11:19

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’in ‘vizyon proje’ olarak adlandırdığı Kruvaziyer Liman ve Yat limanı projesi yargıya taşındı. Eski Larabirlik halk plajına yapılması planlanan liman için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 27 Aralık 2017 tarih ve 2017/16-10 sayılı oluru ile onaylanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açıldı. Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası’nın ortak açtıkları dava dilekçesinde; bakanlıkça onaylanan plan değişikliğinin Anayasa, uluslararası sözleşmeler, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, şehircilik ilkeleri ve kamu yararına ayrı olduğu vurgulandı.

 

ANAYASA İLKELERİNE AYKIRI

Anayasa Mahkemesi’nin 16 Şubat 1965 tarih ve E:1963/126, K:1965/7 ve 25 Şubat 1986 tarih ve E:1985/1, K:1986/4 karar sayılı kararına atıfta bulunulan dava dilekçesinde; doğal servet kaynaklarının ‘devletin hüküm ve tasarrufunda olmasının’ ne anlama geldiğinin vurgulandığına yer verildi. Dava dilekçesinde, ayrıca Türk Medeni Kanunun 641. maddesinde yer alan ‘sahipsiz şeylerle, yararı kamuya ait olan mallar devletin hüküm ve tasarrufunda’ olarak kabul edildiğine de değinilen dilekçede; “dava konusu plan ile halkın kullanımında olan, uluslar arası öneme sahip, Lara Sahil kesimi, Lara Halk Plajı, halkın kullanımından alınarak, rant uğruna özel şirketlere tahsis edilecektir. Bu nedenle, Plan değişikliği ile getirilen ‘Kruvaziyer Liman ve Yat Limanı’ kullanımına yönelik plan kararları Anayasal düzenleme de amaçlanan, ilkelere aykırıdır” denildi.

 

LARA KENT PARKINDAN 87 DÖNÜM

Dava dilekçesinde; Kurvaziyer Liman’ın yanı sıra 426 yat kapasiteli liman, bin yatak kapasiteli otel, AVM, restoran/ kafeterya, yat kulübü gibi ünitelerinde yer alacağı proje için halk plajının yanı sıra 1. Derecede Doğal SİT Alanı olan Lara Kent Parkı’ndan da 87 bin 986 m2’nin kullanılacağına da değinildi. Dilekçede; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan imar plan açıklama raporunda; planlanan alanın yaklaşık 600 dönüm olduğu hatırlatılarak, alan içerisinde bakanlıkça tahsisli olan ve içerisinde, çeşitli kumul eko sistemi, florası, faunası, endemik türleri ve alana özgü bozuk formlu kızılçamları ve çeşitli kuş türlerini de barındıran Lara Kent Parkı’nın da bulunduğunun yer aldığı hatırlatıldı.

 

DENİZDE KİRLENME VE KOKUŞMA

Lara sahillerinin doğal yapısı itibariyle yat limanı ve kruvaziyer liman yapımına uygun olmadığına da değinilen dava dilekçesinde şöyle denildi: “Bu nedenle büyük bir dalgakıran ve dolgu yapılması zorunludur. İnşa edilecek devasa boyutlardaki bu dalgakıran, denizi temizleyen ana akıntıların önünde set oluşturacağından, kirlenme başlayacak, denizde yosunlaşma ve kokuşma ortaya çıkacak, bu da deniz ekosisteminin bozulmasına neden olacaktır. Kruvaziyer Liman ve Yat limanının, ciddi kıyı dolgusu da yapılmak suretiyle bu alanda yer alması durumunda, deniz çayırları çok büyük ölçüde yok olacaklardır. Ardından barındırdığı ve yaşattığı türlerin de yok olmasına dolayısıyla ekosistemin bozulmasına neden olacaktır.”

 

RAPORLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Plan raporunun “Planlama alanının hedef tanımı ve kapsamı” bölümüne de yer verilen dava dilekçesinde; “Plan raporunun 4.1 bölümünde ‘Lara plajlarının bulunduğu alanda halkın açık alan kullanımının sağlanması ve nitelikli kamusal alanlar oluşturabilmek üzere projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Kamu yararı doğrultusunda yürütülmesi hedeflenen çalışmaların gerçekleşmesi amaçlanmaktadır” denilmektedir. Kıyı kenar çizgisine kadar Kruvaziyer liman tesisleri, konaklama tesisler, AVM ve diğer liman tesislerinin yapılması planlanan alanda halkın denizi nasıl kullanacakları ve plaj tesislerinin yani halkın günübirlik kullanımına yönelik tesislerin nasıl ve nereye yapılacağı ile ilgili bir ifadeye raporda yer verilmemiştir. Bu nedenle rapordaki bu ifade gerçekleri yansıtmamaktadır” denildi.

 

HALK DENİZDEN FAYDALANAMAYACAK

Lara plajlarının halkın kolayca ulaşabilmesi, uzun kumsalları ve eşsiz denizi ile ünlü ve kent halkı ve konukları için önemli bir plajı olduğunun altı çizilen dava dilekçesinde; “Lara plajları Antalya merkezden toplu taşıma araçları ile tüm halkın kolayca ulaşabildiği, 2 halk plajından biridir. Lara plajlarının büyük bir bölümü zaten oteller ve AVM’ler yüzünden halkın kullanımına kapatılarak halkın denizden yararlanması engellenmiştir. Şimdi de bu planlar ile getirilen yat ve Kruvaziyer Liman kararı nedeniyle halkın yararlandığı küçük bölüm de kullanılmaz hale gelecektir. Diğer yandan Kentin ve bölgenin artan nüfusunun ve gelecek kuşakların denizden yararlanabilmesi için yeni plaj alanlarına ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaç her geçen gün artarken mevcudun yok edilmesinde kamu yararı bulunmamaktadır” denilerek bakanlık tarafından onaylanan imar plan değişikliklerinin öncelikle ve ivedilikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.