Reklam
Reklam

Danıştay kararına rağmen HES inadı

Danıştay’ın “kesinlikle hiçbir şekilde HES yapılamaz” kararına karşılık Alakır Çayı’nda Dereköy Regülatör ve HES için resen koruma amaçlı revize imar planları yapıldı ve ÇED süreci başlatıldı.

Danıştay kararına rağmen HES inadı

Danıştay’ın “kesinlikle hiçbir şekilde HES yapılamaz” kararına karşılık Alakır Çayı’nda Dereköy Regülatör ve HES için resen koruma amaçlı revize imar planları yapıldı ve ÇED süreci başlatıldı.

Danıştay kararına rağmen HES inadı
28 Temmuz 2017 - 16:00

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun “1. Derecede Doğal SİT Alanı” kararı doğrultusunda Danıştay 14. Dairesi’nin Alakır havzasında HES Projelerinin yapılmayacağı kararı verdi. Bu karara rağmen Dereköy Regüratürü ve Hidroelektrik Santrali (HES) res’en 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yaptırıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Genel Müdür Yardımcısı Ergün Üzecek imzalı 1 Haziran 2017 tarihli yazısında; Alakır Çayı’nda 58.26 m3/gün suyun (içme ve kullanma suyu haricinde) Dereköy HES inşası süresince kullanılmasında bir sakınca olmadığı vurgulandı.

 

ATVKBK UYGUN GÖRÜŞ VERDİ

Danıştay 14. Dairesi’nin ‘kesinlikle HES Projesi uygulanamaz kararı olmasına karşılık da Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü bünyesinde bulunan Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu (ATVKBK) da 22 Haziran 2017 tarihinde yaptığı toplantıda;  “Dereköy HES projesinin Alakır Çayı Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Alakır Çayı Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı sınırı içinde  kalmamaktadır” denilerek 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tekliflerinin her türlü çevresel tedbirlerin alınması kapsamında uygundur” denilerek Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci yeniden başlatıldı.

 

BAKANLIK REVİZE ÖNERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü de Bakan adına Genel Müdür Mustafa Satılmış imzalı 25 Mayıs 2017 tarihli yazısında; Alakır’a HES yapılmasının önünün açılması için öneride bulunuldu. Yazıda şunlar yer aldı: “Mahkeme kararında; 1. Derecede doğal SİT alanı niteliğinde olduğu yargı kararıyla sabit olan Alakır Çayı içerisinde HES projesinin yapılmasına olanak bulunmadığından, Alakır çayı üzerinde Dereköy Elektrik Üretim Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan Dereköy Regülatörü ve HES projesi hakkında verilen ve 22 Kasım 2016 tarihinde ilan edilen ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır”  ifadesine yer verilmiştir.  Bu kapsamda Dereköy Regülatör ve HES projesi için bakanlığımız tarafından verilen ÇED olumlu raporunun 2009/7 sayılı genelge kapsamında revize edilerek bakanlığımıza sunulmasının uygun olunacağı” denildi. Bakanlığın önerisi üzerine Dereköy HES için atılan tüm adımlarla birlikte Dereköy HES Projesi için yeniden ÇED süreci başlatıldı. 

 

DANIŞTAY: HES OLANAĞI YOK

Davacıların temyiz talebini görüşen Danıştay 14’üncü Dairesi, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2 yıldır uygulamadığı Alakır havzasına ilişkin ’1’inci Derece Doğal SİT’ kararına atıfta bulunarak, Alakır üzerinde HES yapılmasına olanak bulunmadığına hükmetti. anıştay kararının vadide faaliyette olsun olmasın tüm HES projeleri için bağlayıcılık taşıyor. Çünkü Danıştay kararında, Alakır havzasının habitat çeşitliliği, tür çeşitliliği ve genetik çeşitlilik bakımından zenginliğine, endemik tür veya popülasyonların varlığıyla da hem dünya ölçeğinde özgünlüğüne hem de bilimsel açıdan önemine dikkat çekti.